Excel : Chuyển đổi Giờ phút dạng thập phân sang định dạng thời gian

Excel : Chuyển đổi Giờ phút dạng thập phân sang định dạng thời gian

27/11/2016

Trong một số trường hợp bạn có thể ghi thời gian như giờ hoặc Phút ở dạng thập phân như 31.23 ,

Xem thêm...

Tìm vị trí kí tự đầu tiên trong chuỗi

Tìm vị trí kí tự đầu tiên trong chuỗi

10/11/2016

Giả sử có cột chứa chuỗi kí tự trộn lẫn các chữ cái và các con số và bạn muốn tìm vị trí chữ cái đầu tiên trong các ô như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

02/11/2016

Ví dụ bạn có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và bạn muốn tách nó như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Bảo vệ tất cả những file trong một thư mục cùng một lúc

Excel : Bảo vệ tất cả những file trong một thư mục cùng một lúc

31/10/2016

Trong Excel bạn có thể bảo vệ một file để ngăn chặn người khác biên soạn nhưng bạn lại muốn bảo vệ tất cả những file Excel cùng một lúc trong một thư mục thì làm thư thế nào .

Xem thêm...

Excel : Bỏ tính năng hiểu thị file ở dạng Thumbnail

Excel : Bỏ tính năng hiểu thị file ở dạng Thumbnail

22/10/2016

Nếu như bạn nhận được file Excel ở dạng hiển thị Thumbnail sẽ có kiểu như

Xem thêm...

Excel : Tính năng trộn thư ( Mail Merge ) không  giữ được định dạng trong Word

Excel : Tính năng trộn thư ( Mail Merge ) không giữ được định dạng trong Word

11/10/2016

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu của Excel như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Thêm những số 0 đứng trước để thành chuỗi có chiều dài cố định

Excel : Thêm những số 0 đứng trước để thành chuỗi có chiều dài cố định

03/10/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu như cột A ở hình dưới với những chữ số có độ dài khác nhau .

Xem thêm...

Excel : Tìm vị trí chữ hoa đầu tiên trong chuỗi kí tự

Excel : Tìm vị trí chữ hoa đầu tiên trong chuỗi kí tự

30/09/2016

Giả sử có những ô chứa các chuỗi kí tự , bạn muốn tìm vị trí chữ cái đầu tiên của chuỗi kí tự này .

Xem thêm...

Excel : Tìm vị trí số đầu tiên hoặc số cuối cùng trong một chuỗi

Excel : Tìm vị trí số đầu tiên hoặc số cuối cùng trong một chuỗi

23/09/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu như hình dưới và muốn tìm vị trí của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng trong một chuỗi .

Xem thêm...

Excel : Ẩn nhiều cột cùng một lúc trong tất cả các Sheet

Excel : Ẩn nhiều cột cùng một lúc trong tất cả các Sheet

15/09/2016

Để thực hiện việc ẩn nhiều cột trong tất cả các Sheet trong một file Excel cùng một lúc ,

Xem thêm...

Excel : Cộng những ô cho tới khi gặp ô trống

Excel : Cộng những ô cho tới khi gặp ô trống

07/09/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu và muốn tính tổng ở từng phần trong cột cho tới khi gặp một ô trống .

Xem thêm...

Excel : Thêm thời gian vào trong Comment

Excel : Thêm thời gian vào trong Comment

29/08/2016

Khi bạn chèn thêm bình luận hoặc chúc thích (Comment) trong một ô của Excel thì tên người dùng  sẽ tự động được chèn vào trong đó ở chế độ ngầm định .

Xem thêm...

Excel : Đánh dấu n giá trị cao nhất

Excel : Đánh dấu n giá trị cao nhất

27/08/2016

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu lớn và muốn đánh dấu hiển thị n giá trị cao nhất , cách làm như sau :

Xem thêm...

Excel : Dán tất cả cùng giá trị những ô trong một cột đã được lọc bên cạnh

Excel : Dán tất cả cùng giá trị những ô trong một cột đã được lọc bên cạnh

09/08/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu đã được lọc và muốn dán một giá trị nào đó vào cột bên cạnh tương ứng .

Xem thêm...

Excel : Chèn cùng Comment cho nhiều ô cùng một lúc

Excel : Chèn cùng Comment cho nhiều ô cùng một lúc

05/08/2016

Giả sử bạn muốn chèn một Comment cho nhiều ô cùng một lúc trong Excel cách thức như sau .

Xem thêm...