Excel : Đếm những ô giống nhau giữa hai cột

Giả sử bạn có hai cột dữ liệu và muốn đếm xem có bao nhiều giá trị trùng nhau trong hai cột đó .

 

 

 \"\"

 

Để thực hiện việc này bạn làm công thức như sau

 

=SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(MATCH(A2:A13;B2:B13;0))))

 

\"\"Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

                                                                                       facebook.com/huongishop

Xin cám ơn các bạn .

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

Tin học Linh Đàm 090.429.4334

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088