Excel : Tìm vị trí số đầu tiên hoặc số cuối cùng trong một chuỗi

Giả sử bạn có một cột dữ liệu như hình dưới và muốn tìm vị trí của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng trong một chuỗi .

 

 \"\"

Để tìm vị trí chữ số đầu tiên trong một chuỗi thì bạn dùng công thức như sau

 

=MIN(IF(ISERROR(FIND({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0};A2));\"\";FIND({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0};A2)))

 

\"\"

 

Tuy nhiên nếu như cột dữ liệu của bạn chắc chắn mỗi ô đều có chứa ít nhất một chữ số thì bạn có thể thực hiện theo công thức đơn giản hơn

 

=MIN(SEARCH({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};A2&\"0123456789\"))

 

\"\"

 

Bạn nên nhớ rằng nếu như ô nào đó mà không có số  thì công thức sẽ bị sai như kết quả ở ô B5

Để tìm vị trí số cuối cùng trong một chuỗi bạn làm theo công thức sau

 

=MAX(IFERROR(FIND({1;2;3;4;5;6;7;8;9;0};A2;ROW(INDIRECT(\"1:\"&LEN(A2))));0))

 

Rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter

 

Vì đó là công thức mảng

 

\"\"