Tạo Hyperlink tới một phần nào đó của một Sheet

Tạo Hyperlink tới một phần nào đó của một Sheet

19/06/2014

Trong Excel bạn có thể tạo Hyperlink để liên kết tới một file , hoặc một Sheet nào đó nhưng bạn muốn liên kết tới một phần cụ thể trong một Sheet thì cách thức như sau

Xem thêm...

Đóng tất cả các file Excel đang mở mà không cần lưu lại

Đóng tất cả các file Excel đang mở mà không cần lưu lại

26/05/2014

Vì một lí do nào đó mà bạn phải mở rất nhiều file Excel và khi kết thúc công việc bạn chỉ cần đóng lại mà không cần phải lưu tất cả những file này .

Xem thêm...

Chèn một hình ảnh tới nhiều Sheet trong Excel

Chèn một hình ảnh tới nhiều Sheet trong Excel

21/05/2014

Trong Excel không hỗ trợ tính năng chèn một hình ảnh tới nhiều Sheet trong cùng một vị trí . Để làm được việc này bạn cần phải có một Macro riêng cách thức như sau .

Xem thêm...

Kết xuất dữ liệu sang Excel xuất hiện thông báo lỗi “ Old format or invalid type library”

Kết xuất dữ liệu sang Excel xuất hiện thông báo lỗi “ Old format or invalid type library”

06/05/2014

Nếu như bạn đang dùng một phần mềm nào đó khi kết xuất sang Excel không được do xuất hiện thông báo lỗi “Old format or invalid type library”

Xem thêm...

Lọc cột dữ liệu có chứa chuỗi kí tự nhất định

Lọc cột dữ liệu có chứa chuỗi kí tự nhất định

16/04/2014

Giả sử bạn có nội dung trong cột như hình bên dưới

Xem thêm...

Lấy về nhiều giá trị và đưa kết quả vào cùng một ô

Lấy về nhiều giá trị và đưa kết quả vào cùng một ô

07/04/2014

Giả sử bạn có một bảng ứng dụng như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Đếm số màu trong các ô và cộng các kết quả lại

Excel : Đếm số màu trong các ô và cộng các kết quả lại

18/03/2014

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Mở file Excel 2007 xuất hiện báo lỗi “There was a problem sending the command to the programs”

Mở file Excel 2007 xuất hiện báo lỗi “There was a problem sending the command to the programs”

10/03/2014

Khi mở trực tiếp file Excel 2007 thấy xuất hiện thông báo lỗi

Xem thêm...

Sửa lỗi “Unable to read file” trong Excel

Sửa lỗi “Unable to read file” trong Excel

27/01/2014

Hôm trước khi bạn đang làm việc với một file Excel nào đó , ngày hôm sau mở lại file này thấy xuất hiện thông báo lỗi “Unable to read file” .

Xem thêm...

Tạo macro tìm kiếm chuỗi kí tự trong các file excel ở cùng thư mục

Tạo macro tìm kiếm chuỗi kí tự trong các file excel ở cùng thư mục

17/01/2014

Nếu muốn tìm kiếm chuỗi kí tự nào đó trong tất cả các file ở cùng một thư mục , sau đó tạo đường Link để mở tới các vị trí đó , bạn cần phải tạo một macro .

Xem thêm...

Mở file CSV trong Excel

Mở file CSV trong Excel

07/01/2014

Tùy thuộc vào những nội dung và những thiết lập vùng trong cấu hình của Windows , dữ liệu trong file CSV có thể không hiển thị chính xác trong Excel .

Xem thêm...

Cập nhật dữ liệu tự động trong Pivot Table

Cập nhật dữ liệu tự động trong Pivot Table

26/12/2013

Trong Excel khi dùng Pivot Table bạn có thể cập nhật dữ liệu bằng cách bấm chọn tab PivotTable Tools > Refresh > Refresh All

Xem thêm...

Lọc theo ngày trong tuần

Lọc theo ngày trong tuần

24/12/2013

Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu theo ngày như hình dưới

Xem thêm...

Cộng giá trị của một ô nhiều file trong cùng một thư mục

Cộng giá trị của một ô nhiều file trong cùng một thư mục

12/12/2013

Trong Excel , ví dụ , bạn có nhiều file trong cùng một thư mục ( test ) , bạn muốn cộng tất cả giá trị của ô A1 trong Sheet1 của tất cả những file đó thì cần một macro như sau

Xem thêm...

Tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

Tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

26/11/2013

Trong Excel khi tìm kiếm bằng hàm Vlookup chỉ trả một giá trị tương ứng nhưng làm thế nào có thể lấy được nhiều giá trị tương ứng cùng một lúc .

Xem thêm...