Excel : So sánh hai cột giá trị lọc ra giá trị chỉ có trên một cột

Excel : So sánh hai cột giá trị lọc ra giá trị chỉ có trên một cột

Giả sử bạn có hai cột giá trị dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Tạo nút copy dữ liệu đã được lọc sang Sheet mới

Tạo nút copy dữ liệu đã được lọc sang Sheet mới

Giả sử có bảng dữ liệu bên dưới có chứa thông tin bán hàng và bạn muốn sao chép từng phần sau khi đã lọc sang một Sheet mới

Xem thêm...

Lọc giá trị giống nhau có trong ba cột danh sách

Lọc giá trị giống nhau có trong ba cột danh sách

Giả sử bạn có ba cột dữ liệu địa chỉ Email như hình dưới , trong cả ba cột dữ liệu này có những địa chỉ trùng nhau , làm thế nào để có thể tự động tách được những địa chỉ trùng nhau

Xem thêm...

Tạo Drop-List đã được sắp xếp theo chữ cái

Tạo Drop-List đã được sắp xếp theo chữ cái

Giả sử bạn có một cột nội dung ngẫu nhiên chưa được sắp xếp và khi tạo Drop-List dựa trên bảng này cũng sẽ bị tình trạng như vậy và điều đó rất không  thuận lợi cho công việc .

Xem thêm...

Thêm Conditional Formatting tới những ô trong Google Sheets

Thêm Conditional Formatting tới những ô trong Google Sheets

Google đã đưa ra tính năng Conditional Formatting cho ứng dụng trực tuyến Google Sheets .

Xem thêm...

Tạo nhiều Sheet từ một danh sách cho trước có chứa cùng nội dung

Tạo nhiều Sheet từ một danh sách cho trước có chứa cùng nội dung

Việc tạo Sheet mới và đổi tên trong Excel rất đơn giản nhưng nếu như bạn phải tạo nhiều Sheet và đổi tên cho nó cũng như đổ màu tên thì mất nhiều thời gian .

Xem thêm...

Excel chỉ lấy dữ liệu và loại bỏ công thức

Excel chỉ lấy dữ liệu và loại bỏ công thức

Trong file dữ liệu Excel nhiều khi bạn chỉ muốn lấy phần dữ liệu và loại bỏ hoàn toàn công thức và điều này cũng thực hiện được một cách đơn giản bằng cách .

Xem thêm...

Hàm tìm kiếm LOOKUP trong Excel

Hàm tìm kiếm LOOKUP trong Excel

Hàm tìm kiếm Lookup trong Excel cho phép bạn tìm một giá trị trong hàng loạt ô và lấy giá trị tương ứng cùng hàng , trong cột phù hợp .

Xem thêm...

Tách lấy phần Tên và phần Họ và tên đệm thành hai cột khác nhau

Tách lấy phần Tên và phần Họ và tên đệm thành hai cột khác nhau

Trong Excel giả sử bạn có bảng dữ liệu đã có Họ và tên đệm đầy đủ nhưng vì một lí do nào đó bạn muốn tách Tên thành một cột

Xem thêm...

Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

Trong Excel bạn có thể chèn những hình ảnh vào bất kì vị trí nào , sau đó tự động điều chỉnh kích thước để lọt vào trong những ô bạn muốn .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

Lần trước chúng tôi có giới thiệu cách tách phần số nằm bên phải và phần chữ nằm bên trái từ một ô , và lần này giới thiệu cách ngược lại là phần số nằm bên trái và phần chữ nằm bên phải .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

Ví dụ bạn có cột A trong Excel bao gồm cả chữ và số ghép lại với nhau nhưng phần số nằm bên phải như hình bên dưới .

Xem thêm...

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

Ví dụ bạn có nhiều Sheet và muốn đếm xem ở cột nào đó ( ví dụ cột F ) có bao nhiêu giá trị ( ví dụ là A ) trong tất cả các Sheet .

Xem thêm...

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

Chế độ chia xẻ file Excel cho phép nhiều người truy cập tới cùng một file đồng thời . Excel theo dõi sự thay đổi trong file dữ liệu và sau đó gộp công việc của mọi người vào cuối ngày làm việc .

Xem thêm...