Tìm vị trí kí tự đầu tiên trong chuỗi

Giả sử có cột chứa chuỗi kí tự trộn lẫn các chữ cái và các con số và bạn muốn tìm vị trí chữ cái đầu tiên trong các ô như hình dưới

 

 

\"\"

 

Để làm việc này bạn dùng công thức mảng như sau

 

=MATCH(TRUE,ISERROR(VALUE(MID(A2,ROW(INDIRECT(\"1:\"&LEN(A2))),1))),0)

 

Bấm tổ hợp phím Ctrl_Shift_Enter để thành công thức mảng .

 

\"\"

 

Với công thức trên nếu không  có chữ cái nào sẽ cho kết quả là #N/A

Ngoài ra có thể dùng Hàm định nghĩa hỗ trợ nếu như bạn không muốn dùng công thức trên . Bấm phím Alt+F11 , để mở Microsoft Visual Basic , bấm Insert > Module và dán hàm bên dưới

 

Function FirstNonDigit(xStr As String) As Long

    Dim xChar As Integer

    Dim xPos As Integer

    Dim I As Integer

    Application.Volatile

    For I = 1 To Len(xStr)

        xChar = Asc(Mid(xStr, I, 1))

        If xChar <= 47 Or _

           xChar >= 58 Then

            xPos = I

            Exit For

        End If

    Next

    FirstNonDigit = xPos

End Function

 

\"\"

 

Khi ấy bạn dùng công thức

 

=FirstNonDigit(A15)

 

\"\"

 

 

Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

Xin cám ơn các bạn .

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088