Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

18/12/2014

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

09/12/2014

Trong Excel bạn có thể chèn những hình ảnh vào bất kì vị trí nào , sau đó tự động điều chỉnh kích thước để lọt vào trong những ô bạn muốn .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

25/11/2014

Lần trước chúng tôi có giới thiệu cách tách phần số nằm bên phải và phần chữ nằm bên trái từ một ô , và lần này giới thiệu cách ngược lại là phần số nằm bên trái và phần chữ nằm bên phải .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

20/11/2014

Ví dụ bạn có cột A trong Excel bao gồm cả chữ và số ghép lại với nhau nhưng phần số nằm bên phải như hình bên dưới .

Xem thêm...

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

17/11/2014

Ví dụ bạn có nhiều Sheet và muốn đếm xem ở cột nào đó ( ví dụ cột F ) có bao nhiêu giá trị ( ví dụ là A ) trong tất cả các Sheet .

Xem thêm...

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

13/11/2014

Chế độ chia xẻ file Excel cho phép nhiều người truy cập tới cùng một file đồng thời . Excel theo dõi sự thay đổi trong file dữ liệu và sau đó gộp công việc của mọi người vào cuối ngày làm việc .

Xem thêm...

Đánh dấu màu các ô dựa trên giá trị ô khác trong Excel

Đánh dấu màu các ô dựa trên giá trị ô khác trong Excel

24/10/2014

Ví dụ bạn muốn đánh dấu màu từ cột A cho tới cột F phụ thuộc vào giá trị tương ứng của cột G ,

Xem thêm...

Tính số lượng của một mã hàng trong một khoảng thời gian

Tính số lượng của một mã hàng trong một khoảng thời gian

23/09/2014

Trong Excel giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Excel 2003 không thể bấm đúp để mở file

Excel 2003 không thể bấm đúp để mở file

03/09/2014

Trong Excel 2003 có trường hợp khi bấm đúp vào file nào đó mà không thể mở được mà chỉ hiển thị màn hình xám thông thường .

Xem thêm...

Hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel

20/08/2014

Giả sử như bạn có bảng dữ liệu bên dưới

Xem thêm...

Đánh dấu màu tại các ô dựa trên giá trị tương ứng

Đánh dấu màu tại các ô dựa trên giá trị tương ứng

08/08/2014

Trong Excel khi bạn cần làm công việc vào dữ liệu và cần đánh dấu theo màu các giá trị vào tương ứng .

Xem thêm...

Làm nổi cột hoặc hàng theo màu tại những vị trí được chọn trong Excel

Làm nổi cột hoặc hàng theo màu tại những vị trí được chọn trong Excel

29/07/2014

Nhiều khi trong công việc bạn muốn bấm chọn một ô nào đó nhưng lại muốn được đánh dấu cả hàng để tiện theo dõi như hình dưới

Xem thêm...

Xóa những kí tự phía sau dấu trống

Xóa những kí tự phía sau dấu trống

08/07/2014

Trong Excel có thể lấy kí tự phía trước một dấu trống theo công thức=LEFT(A1, FIND(\" \",A1)-1)

Xem thêm...

Lấy giá trị tương ứng dựa trên nhiều điều kiện khác nhau

Lấy giá trị tương ứng dựa trên nhiều điều kiện khác nhau

30/06/2014

Giả sử bạn có một file Excel có những giá trị như hình dưới

Xem thêm...

Excel sửa lỗi “This operation has been cancelled due to restrictions in place on this computer “ khi bấm vào Hyperlink

Excel sửa lỗi “This operation has been cancelled due to restrictions in place on this computer “ khi bấm vào Hyperlink

27/06/2014

Trong Excel có những trường hợp khi bạn tạo HyperLink và khi bấm vào nó xuất hiện thông báo lỗi This operation has been cancelled due to restrictions in place on this computer

Xem thêm...