Excel : Đánh dấu những ô giống nhau bằng màu

Bạn có hai cột dữ liệu và muốn đánh dấu những ô có giá trị giống nhau theo màu cách làm như sau .

 

Đánh dấu khu vực bạn muốn thực hiện công việc .

Chọn tab Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Duplicate Value

 

\"\"

 

Trong trường values with chọn Custom Format… để bạn chọn màu hiển thị tùy ý .

 

\"\"

 

 

\"\"Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

Xin cám ơn các bạn .

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088