Excel : Bỏ tính năng hiểu thị file ở dạng Thumbnail

Nếu như bạn nhận được file Excel ở dạng hiển thị Thumbnail sẽ có kiểu như

 

 

\"\"

 

Và bạn không thích như vậy mà chỉ muốn nó hiển thị ở dạng biểu tượng thông thường, như hình dưới

 

\"\"

 

Để làm được như vậy , bạn mở Excel , chọn File > Info > Properties > Advanced Properties

 

\"\"

 

Chọn tab Summary , bỏ dấu tích ở mục Save Thumbnails for All Excel Documents , bấm OK , quay trở lại file Excel và lưu lại nó

 

\"\"