Excel : Tính tổng của các hàng ( cột ) xen kẽ dữ liệu

Lần trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tính tổng dữ liệu xem kẽ trong một cột dữ liệu thông qua cột trung gian .

 

Cách lần trước .

Lần này là công thức trực tiếp để làm việc đó như sau qua công thức mảng

 

=SUM(IF(MOD(ROW($B$1:$B$15),2)=0,$B$1:$B$15,0))

 

Rồi bấn tổ hợp phím Ctrl_Shift_Enter để thành công thức mảng .

Từ B1:B15 là cột dữ liệu cần tính và số 2 ở trong công thức là giá trị xen kẽ .

 

\"\"

 

Nếu bạn muốn tính tổng theo hàng thì theo công thức

 

=SUM(IF(MOD(COLUMN($A$1:$O$1),2)=0,$A$1:$O$1,0)), rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để thành công thức mảng .

 

\"\"

 

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng công thức khác như sau

 

=SUMPRODUCT((MOD(ROW($B$1:$B$15),3)=0)*($B$1:$B$15))

 

Số 3 có nghĩa là giá trị ở hàng thứ 3

 

\"\"

 

Nếu muốn tính tổng theo cột bạn dùng công thức sau

 

=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN($A$1:$O$1),3)=0)*($A$1:$O$1))

Nếu muốn bạn có thể tự tạo thành công thức mới dùng linh hoạt nội dung công thức như sau

Function SumIntervalRows(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double

Dim arr As Variant

Dim total As Double

total = 0

arr = WorkRng.Value

For i = interval To UBound(arr, 1) Step interval

    total = total + arr(i, 1)

Next

SumIntervalRows = total

End Function

 

Function SumIntervalCols(WorkRng As Range, interval As Integer) As Double

Dim arr As Variant

Dim total As Double

total = 0

arr = WorkRng.Value

For j = interval To UBound(arr, 2) Step interval

    total = total + arr(1, j)

Next

SumIntervalCols = total

End Function

 

Nếu muốn tính tổng theo hàng bạn gõ công thức

 

=SumIntervalRows (B1:B15,4)

 

Muốn tính tổng theo cột bạn dùng công thức

 

 =SumIntervalCols (A1:O1,4)

 

\"\"Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

Xin cám ơn các bạn .

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088