Mọi điều cần biết về bộ nhớ DDR, DDR2 và DDR3  - phần cuối

Mọi điều cần biết về bộ nhớ DDR, DDR2 và DDR3 - phần cuối

07/09/2009

Bộ nhớ động chứa dữ liệu bên trong một mảng gồm nhiều tụ điện nhỏ. Bộ nhớ DDR truyền được 2 bit dữ liệu với mỗi chu kỳ từ mảng bộ nhớ tới bộ đệm I/O bên trong bộ nhớ

Xem thêm...

Motherboard dạng Module

Motherboard dạng Module

24/08/2009

Một nhóm nghiên cứu phần cứng đầy tham vọng đang nỗ lực biến PC trở nên hiệu quả hơn. Nhóm này đã tạo ra một mô hình bo mạch chủ sử dụng Module rời

Xem thêm...

Ghi dữ liệu trên ổ cứng

Ghi dữ liệu trên ổ cứng

05/08/2009

Gần 50 năm trước , nền công nghiệp ổ đĩa đã tập trung dành riêng cho phương pháp ghi gọi là Ghi từ trường theo chiều dọc

Xem thêm...

Lịch sử hình thành và sự phát triển của công nghệ USB

Lịch sử hình thành và sự phát triển của công nghệ USB

03/08/2009

Universal Serial Bus đã xuất hiện từ năm 1995. Từ đó đến nay công nghệ USB đã trải qua hai thế hệ – USB 1.0 và USB 2.0

Xem thêm...