Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel

Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel

18/10/2010

Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel bạn làm như sau :

Xem thêm...

Vẽ nhiều kiểu biểu đồ khác nhau trong cùng trục tọa độ

Vẽ nhiều kiểu biểu đồ khác nhau trong cùng trục tọa độ

11/10/2010

Trong Excel cho phép bạn vẽ nhiều loại biểu đồ khác nhau trong cùng trục tọa độ .

Xem thêm...

Đổi chỗ hai cột trong Excel với nhau

Đổi chỗ hai cột trong Excel với nhau

24/09/2010

Trong Excel không có sẵn tính năng đối chỗ hai cột mà người dùng phải sử dụng Macro , cách thức tiến hành như sau

Xem thêm...

Sửa lỗi Protect Cell trong Excel

Sửa lỗi Protect Cell trong Excel

13/09/2010

Có nhiều người khi mở dùng file Excel không thể thay đổi được nội dung tại một Sheet nào đó có thể do bị nhiễm Virus hoặc sao chép Sheet này của một File nào đó .

Xem thêm...

Tạo hàm tính Ngày , Tháng , Năm giữa hai khoảng thời gian cho trước

Tạo hàm tính Ngày , Tháng , Năm giữa hai khoảng thời gian cho trước

30/08/2010

Tạo hàm tính năm , ngay , tháng giữa hai thời gian cho trước cần làm như sau :

Xem thêm...

Tính số ngày làm việc giữa hai ngày kể cả thứ Bảy

Tính số ngày làm việc giữa hai ngày kể cả thứ Bảy

26/08/2010

Trong Excel có hàm NETWORKDAYS , nhưng lại không tính hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật , để tính số ngày làm việc .

Xem thêm...

Lọc dữ liệu trong Excel với hai điều kiện

Lọc dữ liệu trong Excel với hai điều kiện

24/08/2010

Thông thường để lọc dữ liệu trong Excel bạn có thể dùng chức năng AutoFilter hoặc Advanced Filter trong một cột dữ liệu .

Xem thêm...

Trả lại kết quả không tìm thấy trong hàm VLOOKUP là 0

Trả lại kết quả không tìm thấy trong hàm VLOOKUP là 0

17/08/2010

Như chúng ta đã biết hàm VLOOKUP trong Excel khi không tìm thấy kết quả thì hiển thị #N/A

Xem thêm...

Đổi chỗ hai hàng trong Excel với nhau

Đổi chỗ hai hàng trong Excel với nhau

16/08/2010

Trong Excel không có sẵn tính năng đối chỗ hai hàng mà người dùng phải sử dụng Macro , cách thức tiến hành như sau

Xem thêm...

Lấy số từ một chuỗi kí tự cho trước trong Excel

Lấy số từ một chuỗi kí tự cho trước trong Excel

13/08/2010

Đê lấy số từ chuỗi kí tự trong một Cell trong Excel thì bạn phải viết một Macro cách thức như sau

Xem thêm...

In trang Chẵn hoặc trang Lẻ trong Excel

In trang Chẵn hoặc trang Lẻ trong Excel

12/08/2010

Không như Word , trong Excel khong có sự lựa chọn để in trang Chẵn trước rồi tới trang Lẻ sau để có thể in được hai trang trên hai mặt giấy .

Xem thêm...

Hàm đổi số ra thành chữ tiền Đồng Việt nam

Hàm đổi số ra thành chữ tiền Đồng Việt nam

03/08/2010

Cách thức đổi số thành chữ với đơn vị thành tiền Đồng Việt nam cách thức như sau

Xem thêm...

Lấy những kí tự trong một chuỗi mà có thể định nghĩa được

Lấy những kí tự trong một chuỗi mà có thể định nghĩa được

30/07/2010

Chúng tôi hướng dẫn các bạn tạo Macro có tên là MyExtract lấy những kí tự ra khỏi một chuỗi có thể định nghĩa được .

Xem thêm...

Xóa tất cả các Defined Name trong Excel

Xóa tất cả các Defined Name trong Excel

26/07/2010

Trong Excel không có lệnh thực hiện yêu cầu của bạn mà phải tạo Macro để thực hiện công việc này cách thức như sau

Xem thêm...

Lọc dữ liệu tương tự nhau trong một cột

Lọc dữ liệu tương tự nhau trong một cột

03/07/2010

Để lọc những dữ liệu tương tự nhau trong một cột Excel cách thức tiến hành như sau

Xem thêm...