Outlook : Chuyển những thư không có tiêu đề (Subject) vào Junk Email

Nếu như bạn lấy làm phiền lòng với những bức thư không có tiêu đề thì cách tốt hơn hết bạn chuyển tự động những bức thư như vậy vào Junk Email .

Để làm được việc đó bạn làm như sau .

Mở Microsoft Outlook > Home > Rules > Manage Rules & Alerts

Trong cửa sổ Rules and Alerts , chọn tab E-mail Rules , chọn thư mục tài khoản bạn muốn áp dụng cho nguyên tắc này , sau đó bấm New Rule

 

 \"\"

 

Trong cửa số Rules Wizard , chọn Apply rule on messages I receive

 

\"\"

 

Tiếp theo bấm Next trong bước tiếp và lại bấm Next một lần nữa , bạn sẽ thấy một thông báo cảnh báo , bấm Yes

 

\"\"

 

Đánh dấu tích vào move it to the specified folder trong Step 1 , và trong Step 2 bấm vào từ specified , chọ thư mục Junk Email để những bức thư không có tiêu đề chuyển vào đó

 

\"\"

 

Sau đó bấm OK > Next để tới bước tiếp theo

Trong Step 1 đánh dấu tích vào except if the subject contains specific words

Trong Step 2 , bấm vào từ specific words để mở cửa sổ Search Text

Trong Search Text , bạn vào từng chữ cái từ a tới z , từ A tới Z và từ 0 tới 9 , mỗi chữ cái và số sau khi vào xong bấm nút Add

 

\"\"

 

Sau khi hoàn tất đưa từng chữ cái và từng con số , bấm OK > Next , ở bước cuối bạn đưa tên của quy tắc này , sau đó đánh dấu tích vào Turn on this rule trong phần Step 2

 

\"\"

 

Cuối cùng bạn bấm nút Finish để hoàn tất việc khai báo quy tắc này để những thư không  có tiêu đề khi nhận sẽ tự động chuyển vào Junk Email .