Xóa tất cả những ngắt trang ( Section Break ) trong Word

Giả sử bạn có một văn bản Word , khi đặt Header hoặc Footer bạn thấy nó bị lỗi , trang thì có và trang thì không có .

Nguyên nhân đó là do văn bản này của bạn có quá nhiều phần ngắt trang ( Section Break ) . Những ngắt trang này có thể do người dùng tự đưa vào hoặc họ sao lưu dữ liệu ở đâu đó đã chứa sẵn ngắt trang .

Để giải quyết bạn cần xóa tất cả những ngắt trang để thống nhất nội dung trong tài liệu Word . Mở tài liệu Word bạn muốn xóa tất cả ngắt trang .

Bấm tổ hợp phím CTRL_F , hoặc bấm tab Home > Replace

 

\"\"

 

Chọn tab Replace > More

 

\"\"

 

Bấm nút Special > Section Break ,

 

\"\"

 

Bấm nút Replace All .

 

\"\"