Xóa những ngắt trang trong Word 2007

Nhiều khi copy những văn bản từ những file tài liệu khác nhau đã chứa sẵn những định dạng được ngắt trang vài vì thế nhiều khi bạn sẽ không  tạo được sự liền mạch khi làm việc như đánh số trang .

Khi đó đáng lẽ trang 1,2,3 rồi đến 4 thì nó lại nhảy thành 1,2,3 tiếp theo .

Do đó việc làm của chúng ta cần xóa những phần ngắt trang này đi ( Section Break ) trong Word 2007 cách thức như sau :

Chọn tab View > Draft

 

\"\"

 

Đơn giản bấm vào vị trí của Section Break

 

\"\"

 

Và bấm nút Delete hoặc chọn Cut ở phần Section Break này

 

\"\"