Vẽ hình tròn bao quanh số hoặc chữ cái trong Word

Nhiều khi nhận được một file Word có chứa những câu hỏi đáp bắt buộc bạn phải khoanh vòng tròn vào những câu trả lời .

Ví dụ như hình dưới , làm thế nào để đưa vòng tròn bao quanh tới phần số tương ứng trong câu trả lời ?

 

\"\"

 

Dưới đây là cách thức tiến hành .

Bấm menu Insert , chọn Shapes , chọn hình muốn bao quanh , ví dụ là Oval chẳng hạn

 

\"\"

 

Bạn sẽ vẽ một hình tròn nhỏ gần với kích thước của số muốn khoanh

 

\"\"

 

Hãy di hình tròn này tới số tương ứng mà bạn muốn đặt

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào vòng tròn này và chọn Format AutoShape

 

\"\"

 

Trong tab Colors and Lines , phần Color chọn No Color , rồi bấm OK

 

\"\"

 

Khi đó bạn sẽ được như hình dưới

 

\"\"

 

 

\"\"\"\"