Microsoft Word : Xóa tất cả những bức ảnh trong tài liệu

Nếu như file Word của bạn có quá nhiều ảnh và bạn muốn xóa tất cả những ảnh đó và giữ nguyên những định dạng của tài liệu thì cần làm như sau .

 

Mở tài liệu Microsoft Word bạn muốn xóa tất cả các ảnh .

Bấm tab Home > Replace .

Cửa sổ Find and Replace mở ra , chọn tab Replace . Bấm nút More ở góc trái dưới cùng của cửa sổ đó để mở ra nhiều lựa chọn tìm kiếm .

 

\"\"

 

Bấm nút Special , chọn Graphics , bấm Replace All

 

\"\"

 

Khi ấy tất cả những hình ảnh sẽ bị xóa hoàn toàn

Tuy nhiên bạn có thể làm việc này bằng macro

Sub RemovePictures()
Dim objPic As InlineShape
For Each objPic In ActiveDocument.InlineShapes
objPic.Delete
Next objPic
End Sub