Lưu tài liệu Microsoft Word ở dạng hình ảnh

Trong Microsoft Word bạn có thể lưu tài liệu ở dạng PDF , từ Microsoft Office 2010 trở lên đã có sẵn tính năng này nhưng với bản thấp hơn bạn phải cài thêm tiện ích , thông thường sẽ sử dụng tính năng in qua file PDF .

Tuy nhiên để lưu tài liệu ở dạng hình ảnh thì Microsoft Word lại không  có sẵn tính năng như vậy và bạn cài thêm những tiện ích khác  như Kutools for Word , cho phép bạn dùng thử 45 ngày miễn phí .

Bạn tải về , đóng Microsoft Word lại và cài đặt công cụ đã tải xong . Mở file tài liệu Word bạn muốn chuyển đổi sang dạng hình ảnh .

Bấm chọn menu Enterprise > Export Doc as Images,

 

\"\"

 

Bạn có thể thay đổi đường dẫn file trong phần Path .

Chọn kiểu file hình ảnh bạn muốn lưu trong mục Image Type .

Chọn kích thước bạn muốn trong mục Image Size .

Bạn có thể để dấu tích hoặc không để dấu tích trong mục Create index html

Bấm nút Export để kết xuất trang tài liệu ở dạng hình ảnh .

 

\"\"