Khôi phục dữ liệu sau khi Word , Excel bị treo ứng dụng

Đôi khi đang sử dụng Microsoft Office , ví dụ như Word , Excel , thì các ứng dụng này bị treo lúc khởi động lại ứng dụng bạn thấy bị mất file dữ liệu .

Để lấy lại file dữ liệu cũ trước hết bạn nên khởi động lại máy tính .

Bật chế độ hiển thị những file ẩn bằng cách vào Control Panel > Folder Options , chọn tab View , đánh dấu tích vào Show hidden files , folders or drivers ,  bỏ dấu tích vào mục Hide protected operating system files , bấm OK

 

\"\"

 

Ví dụ bạn mất file trong Word khi ấy bạn mở Word , chọn mở file tìm tới đường dẫn có chứa vị trí của file bị mất mà bạn đang làm .

Trong trường cạnh File name bạn phải chọn All Files (*.*) để hiển thị tất cả những file trong thư mục đó .

Khi ấy bạn sẽ thấy những file .TMP , bạn xem ngày của những file này rồi mở ra để kiểm tra xem dữ liệu của mình thuộc file TMP nào , lúc đó bạn sẽ lấy lại được dữ liệu .

 

\"\"

 

Cách làm trên dựa trên cách thức hoạt động của Microsoft Office , mỗi khi mở file làm việc nó tạo ra những file nháp .TMP ở dạng ẩn và nếu mọi việc hoàn tất không có lỗi gì thì mỗi khi đóng file nó sẽ xóa những file TMP này . Ví thế nếu như bạn bị mất dữ liệu thì sẽ dựa vào file nháp này để lấy lại .