Khóa Header và Footer trong Word

Để khóa Header và Footer trong Word để không thể thay đổi được những nội dung trong mục này cách thức như sau .

Mở tài liệu Word đã có sẵn Header và Footer cần khóa . Đưa chuột lên đầu dòng ở trang trên cùng hoặc bạn chỉ cần bấn tổ hợp phím CTRL-Home .

Với Word 2007 ,chọn tab Page Layout > Breaks > Continuous

 

\"\"

 

Với Word 2003 , bạn chọn menu Insert > Breaks > Continuous

Khi đó văn bản của bạn sẽ tụt xuống một hàng .

Chọn tab Developer > Protect Document . Khi đó bên phải màn hình xuất hiện cửa sổ mới , bạn đánh dấu tích vào mục Allow only this type of editing in document và bên dưới hãy chọn Filling in form

Nếu dùng Word 2003 bạn hãy chọn tab Tools > Protect Document

 

\"\"

 

Chọn Select sections

 

\"\"

 

Trong cửa số Select Protection bạn chỉ cần đánh dấu tích vào mục Section1 còn các Section khác thì để trống , rồi bấm OK

 

\"\"

 

Sau đó bấm Yes , Start Enforcing Protection để mở ra cửa sổ mới yêu cầu đưa mật khẩu để khóa

 

\"\"

 

\"\"