Giảm kích thước những hình ảnh trong tài liệu Microsoft Office

Nếu có tài liệu Microsoft Office chứa nhiều hình ảnh điều đó sẽ khiến cho bạn khó khăn khi chia xẻ file này trên mạng bởi vì khi ấy kích thước file quá lớn .

Nhất là hiện nay những hình ảnh chụp từ những máy điện thoại cao cấp thường có kích thước quá lớn .

Cách đơn giản nhất bạn nên giảm kích thước của file hình ảnh trong tài liệu Microsoft Office . Để làm việc đó mở Microsoft Word , bấm đúp hình ảnh bạn muốn giảm kích thước trong tài liệu , bạn sẽ thấy trên thanh công cụ xuất hiện tab Format  .

Bấm nút Compress Picture trong nhóm Adjust

 

\"\"

 

Để giảm kích thước tới mức tối đa bạn có thể chọn E-mail (96 ppi) , hoặc Web (150 ppi) để chất lượng của ảnh tốt hơn một chút

 

\"\"

 

Sau khi lưu lại ảnh đã được nén kích thước của file Word đã được giảm đi nhiều , trong ví dụ này từ 1788KB xuống còn 198KB

 

\"\"

 

\"\"