Excel : Tính năng trộn thư ( Mail Merge ) không giữ được định dạng trong Word

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu của Excel như hình dưới

 

 

\"\"

 

Truy nhiên khi trộn thư ( Mail Merger ) phần Hệ số lại hiển thị bị sai như hình dưới

 

\"\"

 

Để sửa vấn đề này bạn đóng file Word đang mở để làm . Mở file dữ liệu của Excel .

Đánh dấu cột hệ số để chuyển nó sang dạng Text bằng cách bấm chuột phải vào phần đánh dấu , chọn Format Cells …

 

\"\"

 

Trong tab Number , chọn Text rồi bấm OK , lưu lại .

 

\"\"

 

Khi ấy bạn làm việc trộn thư sẽ hiển thị như đúng định dạng của nó .