Đổi lại định dạng ngày tháng năm trong trộn văn bản Mail Merge

Giả sử bạn đã thực hiện việc trộn dữ liệu giữa Word và Excel bằng tính năng Mail Merge tới mục ngày tháng năm ,

thông thường chúng ta hay đặt theo kiểu Việt Nam là ngày tháng năm , như hình dưới

 

\"\"

 

Tuy nhiên vì một lí do nào đó muốn đổi lại thành tháng ngày năm hoặc theo bất kì kiểu định dạng nào bạn muốn  thì làm như sau .

Bấm chuột vào trường ngày tháng năm đó , rồi bấm Alt_F9 , bạn sẽ thấy như hình dưới

 

\"\"

 

Phía sau “Ngày sinh” bạn gõ thêm

\\@”MM/dd/yyyy”

 

\"\"

 

Hoặc bất kì kiểu nào như bạn muốn ví dụ

\\@ \"dddd, d MMMM yyyy\";
\\@ \"ddd, d MMMM yyyy\";
\\@ \"d MMM yyyy\";
\\@ \"dd/MMM/yyyy\".

Sau đó bạn bấm lại là tổ hợp phím Alt_F9 khi ấy sẽ thấy được kết quả như ý muốn