Đổi giao diện thành dạng màu Xám trong Office 2016

Có một số ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng thay đổi màn hình nền của giao diện

cho dễ nhìn trong điều kiện làm việc ban ngay hoặc ban đêm và Microsoft Office 2016 có tính năng như vậy .

 \"\"

 

Mở bất kì ứng dụng nào của bộ Microsoft Office 2016 , ví dụ trong Word , chọn File > Options .

Trong General , bên cửa sổ phải trong mục ‘Personalize your copy of Microsoft Office’. Tìm tới ‘Office Theme’ , bạn có thể thay đổi những lựa chọn Colorful, Dark Grey, hoặc White.

 

 \"\"