Chuyển đổi tài liệu Word sang Excel

Chuyển đổi tài liệu Word sang Excel nếu tài liêu gốc có tiếng Việt thì sẽ bị lỗi nhiều kí tự .
Chuyển đổi tài liệu Word sang Excel nếu tài liêu gốc có tiếng Việt thì sẽ bị lỗi nhiều kí tự . Tuy nhiên chúng tôi vẫn hướng dẫn cho các bạn cách làm nếu như văn bản bằng tiếng Anh và muốn chuyển nó sang dùng trong Excel .
Mở tài liệu Word muốn chuyển sang Excel , chọn File > Save As , chọn vị trí bạn muốn lưu trữ và chọn Plaint Text trong mục Save as Type
 

 
Bấm nút Save , bấm OK để đóng tài liệu Word
 

 
Mở Excel , chọn Data > From Text
 

 
Chọn file bạn muốn chuyển đổi , rồi bấm Import
 

 
Chọn Delimited trong Text Import Wizard – Step 1of 3
 

 
Rồi kiểm tra xem đúng kiểu phân tách dữ liệu bạn cần hay không , hay phải phân tách theo dấu phảy tùy biến
 

 
Rồi tùy loại dữ liệu bạn chọn cho phù hợp để hoàn thành việc chuyển từ Word sang Excel .