Windows 10 April 2018 Update bị lỗi trong một số hệ thống dùng SSD của Intel

Microsoft đưa ra bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update hôm 30/4 nhưng đã khiến cho một số máy tính bị treo
Microsoft đưa ra bản cập nhật Windows 10 April 2018 Update hôm 30/4 nhưng đã khiến cho một số máy tính bị treo . Một số hệ thống  sử dụng SSD của Intel có thể bị khởi động lại liên tục hoặc bị treo trong khi đang nâng cấp .
Microsoft cho biết vấn đề này là do sự không tương thích khiến cho hệ thống chạy không ổn định . Không may là Microsoft chưa cung cấp chính xác loại SSD nào có vấn đề với bản cập nhật mới và họ đã chặn việc cài đặt bản April 2018 Update trên một số SSD của Intel .
Microsoft khuyên người dùng nên quay trở lại sử dụng bản Windows 10 Build 17090 và chờ cho tới khi có giải pháp chính thức để cài đặt lại bản cập nhật . Để làm việc này chỉ cần bấm phím F8 trong quá trình khởi động và khôi phục lại phiên bản Windows 10 trước là được .