Bản vá lỗi tiếp theo là phải có nếu như bạn muốn cập nhật an ninh cho Windows 7

Hỗ trợ mở rộng cho Windows 7 sẽ kết thúc từ ngày 14/01/2020
Hỗ trợ mở rộng cho Windows 7 sẽ kết thúc từ ngày 14/01/2020 . Microsoft cảnh báo bản cập nhật an ninh tiếp theo cho Windows 7 và Server 2008 là phải có nếu như bạn muốn tiếp tục nhận được bản vá lỗi an ninh từ công ty này .
Microsoft đã dùng thuật toán băm SHA-1 và SHA-2 để đánh dấu những bản cập nhật của hệ điều hành như là một cách xác minh tính xác thực và đảm bảo không bị giả mạo trong khi cập nhật . Thời gian đi qua hiệu suất làm việc của bộ vi xử lí tăng lên và khả năng tính toán đám mây mạnh hơn nên SHA-1 đã không còn an toàn nữa . Microsoft sẽ chuyển hỗ trợ từ SHA-1 sang SHA-2 vào cuối năm nay . Bản cập nhật riêng sẽ cho phép hỗ trợ SHA-2 vào Windows 7 và Server 2008 có mặt từ 12/03/2019 .
Người dùng sẽ mất vài tháng , cho tới 16/07/2019 , để cài đặt bản cập nhật . Từ thời gian đó về sau nếu không cài bản cập nhật mới bạn sẽ không còn nhận được bản vá lỗi an ninh của Windows nữa .