Bản cập nhật Windows 10 bị lỗi ghi đè lên những file khác

Microsoft đã phát hiện ra sự việc nghiêm trọng khi bản cập nhật Windows 10 Build 1809 đã xóa file dữ liệu người dùng
Microsoft đã phát hiện ra sự việc nghiêm trọng khi bản cập nhật Windows 10 Build 1809 đã xóa file dữ liệu người dùng và không có khả năng phục hồi được do bị ghi đè . Microsoft đã phải tạm thời ngừng phát hành bản cập nhật Windows 10 Build 1809 để điều tra kỹ càng .
Bản Build 1809 ghi đè file dữ liệu mà không hề đưa ra bất kì thông báo nào . Lỗi của nó xuất phát từ việc giải nén bằng File Explorer khi cài đặt nên người dùng  sửi dụng các ứng dụng giải nén khác như WinZip , WinRAR hoặc 7-Zip thì lại không có vấn đề gì .