Windows 7 : Điều khiển nhiều màn hình

Nhiều người dùng thêm những màn hình hiển thị nối tới máy tính của mình có thể là Tivi , Projector . Dùng những màn hình khác có thể khó giải quyết và việc chuyển đổi giữa chúng là nhiệm vụ đầy khó khăn
Nhiều người dùng thêm những màn hình hiển thị nối tới máy tính của mình có thể là Tivi , Projector . Dùng những màn hình khác có thể khó giải quyết và việc chuyển đổi giữa chúng là nhiệm vụ đầy khó khăn . Microsoft đã giải quyết vấn đề này trong Windows 7 với phím tắt đơn giản

 

Phím Windows + P

Nó cho phép người dùng chuyển đổi giữa những màn hình hiển thị khác nhau . Điều này rất hiệu quả cho những ai đang dùng màn hình với những độ phân giải khác nhau . Ví dụ khi đang xem phim HD Blu-Ray nó sẽ không làm việc với màn hình với độ phân giải thấp hơn .

 \"\"