Windows 10 : Sửa lỗi thông báo “Ứng dụng này không thể chạy trên PC của bạn”

Bộ lọc Windows 10 SmartScreen bảo vệ bạn từ những ứng dụng do những nhà phát triển chưa được chứng thực . Bộ lọc này dễ dàng bỏ qua nếu bạn biết ứng dụng sẽ chạy là an toàn .

Bộ lọc SmartScreen hiển thị những thông báo lỗi khác nhau và hầu hết là bạn có thể giải quyết được . Nó thường thì chỉ là mức bảo vệ cảnh báo được đưa thêm vào hoặc đăng nhập bằng tài khoản quản trị .

Tuy nhiên nếu như thông báo “Ứng dụng này không  thể chạy được trên PC của bạn – This App Can’t Run On Your PC” lại không giải quyết đơn giản như vậy . Nó nói bạn cần liên hệ với nhà phát triển ứng dụng và không làm gì khác được . Thông báo này có thể xuất hiện cho những ứng dụng mà trước đó chạy không hề có vấn đề gì .

Thông báo trên là lỗi về vấn đề tương thích và khi bạn cố cài đặt nên không tương thích với Windows 10 .Bạn cũng có thể thấy lỗi này nếu ứng dụng yêu cầu sự cho phép đặc biệt để chạy mà bạn là người dùng chuẩn không có . Có 2 cách để bỏ qua thông báo .

 

\"\"

 

Cách đơn giản hơn cả bạn chuyển sang dùng tài khoản Administrator để cài đặt ứng dụng .

Nếu vẫn chưa được , nếu bạn đang dùng Windows 10 32-bit mà lại cài bản 64-bit của ứng dụng này thì sẽ xuất hiện báo lỗi trên hoặc đang dùng Windows 10 654-bit lại cài bản 32-bit của ứng dụng .

Mở Control Panel chọn System and Security>Security and Maintenance. Tìm ‘Change Settings’ trong mục ‘Windows SmartScreen’.

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Windows SmartScreen , chọn Don’t do anything ( để tắt Windows SmartScreen ) . Sau đó bạn thử cài đặt lại ứng dụng một lần nữa từ tài khoản quản trị .

Nếu việc cài đặt thành công hãy kiểm tra ứng dụng xem chạy có chính xác hay không . Nếu việc cài đặt thất bại thì vấn đề nằm ở phần ứng dụng khi ấy là bó tay hoàn toàn .

 

\"\"