Windows 10 : Dùng Cortana để Shutdown , Restart , Sign Out và Lock

Cortana là một trong những tính năng hay ho của Windows 10 . Nó hoạt động tương tự như Google Now trong Android và Siri trong iOS .
Cortana là một trong những tính năng hay ho của Windows 10 . Nó hoạt động tương tự như Google Now trong Android và Siri trong iOS .
Kể từ khi Cortana có trong Windows 10 thì nó lại học được những câu lệnh mới mỗi khi có bản cập nhật của Windows . Cho tới giờ chúng ta có thể dùng Cortana để tìm kiếm web , xác đinh vị trí , thêm nhắc nhở , tạo cuộc hẹn …
Mặc dù Cortana rất thú vị nhưng nó lại không hỗ trợ cho những câu lệnh như Tắt máy , Khởi động lại , Ngủ đông … Nhưng rất may là từ bản Windows 10 Fall Creators Update , Cortana cho phép bạn Khởi động máy , Đăng xuất , Tắt máy và Khóa máy.
Những mệnh lệnh trên chỉ có từ bản 16251 trở lên của Windows 10 Creators Update .
 
“Hey Cortana, restart PC.”
“Hey Cortana, turn off PC.”
 
Hoặc
 
“Hey Cortana, shut down PC.”
“Hey Cortana, lock PC.”
 “Hey Cortana, sign out.”
 
Một điều cần nhớ đó là những câu lệnh mới trong Cortana hiện tại mới chỉ dùng cho tiếng Anh .