Microsoft phát hành tính năng để Windows 10 miễn nhiễm WannaCry , Petya

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng , lượng máy tính Windows bị nhiễm mã độc đòi tiền chuộc cao gấp đôi khiến cho hàng trăm nghìn máy tính nạn nhân bị mã hóa dữ liệu .
Chỉ trong chưa đầy 2 tháng , lượng máy tính Windows bị nhiễm mã độc đòi tiền chuộc cao gấp đôi khiến cho hàng trăm nghìn máy tính nạn nhân bị mã hóa dữ liệu .
Trên thực tế trước đó Microsoft đã phát hành những bản cập nhật để chặn những vụ lây nhiễm như vậy nhưng hầu hết các hệ thống  bị nhiễm độc lại không  thường xuyên cập nhật bản vá lỗi . Do vậy họ cần phát triển một giải pháp để giữ cho người dùng được an toàn thậm chí ngay cả khi chưa có bản vá lỗi Zero-Day .
Đó là việc sử dụng truy cập thư mục đã được quản lí . Tính năng mới này đang được Microsoft thử nghiệm với sự trợ giúp của những người chạy thử để bảo vệ những thư mục quan trọng và cảnh báo cho người dùng bất kì khi nào có một ứng dụng nào đó thực hiện hành vi bất thường .
Công cụ truy cập thư mục Controlled mới đã được tích hợp vào Windows Defender Security Center trong những bản thử nghiệm Windows 10 Fall Creators Update , và sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng vào tháng Chín tới .
“Truy cập thư mục được quản lí” – Controlled folder access - theo dõi mọi thư mục trong hệ thống  của bạn và thậm chí cả chia xẻ mạng và những ổ đĩa được gắn vào để bảo đảm khi mã độc đòi tiền chuộc xâm nhập thì nó không thể thay đổi được bất kì điều gì thậm chí cả khóa máy tính .
Người dùng sẽ được cung cấp những thiết lập cấu hình và họ có thể định nghĩa những thư mục mới để được bảo vệ , cũng có những thiết lập ngoại trừ , như những ứng dụng có thể cần thay đổi những thư mục được cấu hình .