Kích hoạt chế độ chống Ransomware trong Windows 10

Mã độc đòi tiền chuộc ( Ransomware ) được thiết kế để mã hóa dữ liệu trên máy tính và yêu cầu đòi tiền chuộc mớil ấy lại được dữ liệu
giới thiệu tính năng an ninh mới trong bản Windows 10 Fall Creators’ Update (Version 1709) có khả năng chống lại Ransomware .
Để kích hoạt chế độ bảo vệ chống lại Ransomware trong Windows 10 cách làm như sau .
Mở menu Start và gõ settings trong thanh tìm kiếm . Bấm vào ứng dụng Settings
 

 
Chọn Update & Security
 


Chọn Windows SecurityChọn Virus & thread protectionCuộn xuống dưới trong mục Ransomware protection chọn Manage ransomware protectionTrong phần Controlled folder access chuyển sang thành ON và bạn có thể lựa chọn những thư mục cần bảo vệ trong phần Protected folders hoặc Allow an app through Controlled folder access