Microsoft vá lỗi ASP.NET vào ngày hôm nay .

Microsoft sẽ phát hành bản vá lỗi khẩn cấp trong hôm nay với mục đích giải quyết lỗ hổng trong ASP.NET mà được phát hiện cách đây hai tuần trước .

Lỗi này được đánh giá là “quan trọng” hiện đang bị khai thác do vậy Microsoft đã nhận thấy tầm quan trọng nên phải vá lỗi ngay lập tức .

Lỗi trên ảnh hưởng tới Windows XP , Vista ,7 , Server 2003 và Server 2008 cho nên hầu hết những người dùng Windows đều gặp nguy hiểm .

 \"\"