Microsoft vá lỗi nghiêm trọng trong Windows do Google phát hiện ra

Tuần trước Microsoft không hài lòng khi Google tiết lộ lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong Windows

và cho biết công bố của Google đã khiến cho người tiêu dùng “đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng” . Tuy nhiên trong bản vá lỗi Patch Tuesday trong tháng nay Microsoft đã vá lỗi này .

Lỗi an ninh trên có thể được kích hoạt qua hệ thống  win32k.sys , có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua được sandbox của Windows 10 và có quyền truy cập Administrator . Google đưa ra khuyến cáo cho người dùng nên cập nhật ngay bản Adobe Flash và Windows 10 ngay lập tức khi có thể .

Google đã công bố chi tiết về lỗi này tới công chúng sau bảy ngày khi họ cảnh báo cho Microsoft . Đó là chính sách về việc công bố những lỗi an ninh nghiêm trọng của Google .

Bản vá lỗi Patch Tuesday lần này của Microsoft liên quan tới tất cả phiên bản Windows , kèm theo một số bản vá quan trọng và cập nhật cho Internet Explorer và Edge .