Microsoft cung cấp bản vá lỗi khẩn cấp cho Internet Explorer

Microsoft mới phát hành bản vá lỗi khẩn cấp cho tất cả những phiên bản Internet Explorer vì lỗ hổng an ninh nghiêm trọng và đang bị tin tặc khai thác tấn công .

 

Lỗi CVE-2015-2502 được mô tả \"Memory Corruption Vulnerability,\" có thể cho phép thực thi mã lệnh từ xa nếu như người dùng chẳng may kích hoạt khiến cho dữ liệu của họ bị lấy cắp . Nếu người dùng có quyền quản trị thì kẻ tấn công có thể điều khiển được toàn bộ hệ thống  .

Theo Microsoft nếu như người dùng chẳng may truy cập tới trang web độc hại khai thác lỗ hổng CVE-2015-2502 thì lỗi an ninh này sẽ tự động kích hoạt . Tất cả những bản Internet Explorer từ 7 tới 11 đều bị ảnh hưởng và trên tất cả những hệ điều hành Windows được hỗ trợ từ bản Vista cho tới bản 10 .

Với những bản Windows cho máy chủ , Microsoft đánh giá mối đe dọa và “Vừa phải” vì Internet Explorer trên đó chạy trong chế độ Hạn chế ở mức ngầm định .

Tất cả người dùng được khuyên nên cài đặt bản cập nhật ngay lập tức thông qua tính năng Windows Update hoặc tải trực tiếp từ trang MS15-093 Security Bulletin .