Lỗ hổng bảo mật của Microsoft do Google công bố được bên thứ ba vá lỗi

Google mới đăng chi tiết về lỗ hổng an ninh của Windows mà chưa được Microsoft đưa ra bản vá điều đó có nghĩa là những người đang sử dụng Windows trên hệ thống  để bàn đang có nguy cơ rủi ro trước những cuộc tấn công của tin tặc .

 

Tuy nhiên một nhóm an ninh của ACROS Security có tên gọi 0patch đã phát hành bản vá lỗi trên cho Windows gdi32.dll để sửa chữa chơ cho tới khi Microsoft có bản vá chính thức .

Lỗi an ninh này tồn tại trong cách Windows xử lí định dạng hình ảnh EMF , cho phép tin tặc truy cập tới dữ liệu nhạy cảm trong những hệ thống  bị ảnh hưởng . Windows 7 , 8.1 và Windows 10 đều bị lỗi trên .

Người dùng  muốn dùng bản vá trên cần tải 0patch Agent , là ứng dụng riêng sẽ tự động nhận và triển khai bản vá . Ngay khi Microsoft đưa ra bản vá lỗi của mình thì bản vá lỗi trên của 0patch sẽ tự động được gỡ bỏ .