Bản Flash mới nhất sửa 79 lỗ hổng an ninh

Flash Player đang ở giai đoạn thoái trào tuy nhiên nó vẫn tồn tại chưa thể kết thúc ngay lập tức

vì thế mà người dùng vẫn tiếp tục phải sử dụng Plugin này với nhiều lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại . Adobe mới phát hành bản cập nhật sửa lỗi cho Flash Player với 79 lỗi an ninh được vá .

Bản cập nhật lần này là Flash Player 19.0.0.245 cho Windows và OS X , và số hiệu 11.2.202.548 cho Linux . Lần này Chrome và Edge cũng sẽ có bản cập nhật để vá những lỗi an ninh của Flash . Nó bao gồm sửa 17 lỗi an ninh phát hiện trong tháng 11 , sửa 23 lỗi trong của tháng Chín và 35 lỗi của tháng Tám .

Người dùng được khuyến cáo nên nâng cấp ngay Flash Player khi có thể . Mặc dù có những biên pháp như những trình duyệt  tạm thời chặn Flash , Google Adwords tự động chuyển những quảng cáo Flash thành HTML , và thậm chí Adobe thêm HTML5 vào Animate CC nhưng Flash Player cũng chưa thể kết thúc sớm được .