Sửa lỗi iPhone không cập nhật phần trăm của Pin

Nếu bạn đang dùng iPhone 6s hoặc 6s Plus , mức độ phần trăm của pin không  được cập nhật khi nạp điện hoặc trong khi sử dụng bình thường .

Apple hiện đang sửa chữa lỗi này và cho biết lỗi nguyên nhân do “vùng thời gian” xảy ra khi bạn thiết lập “Time Zone” thủ công hoặc thay đổi vùng thời gian khi đi du lịch từ nơi này sang nơi khác để thiết bị tự động lây thời gian đúng ở khui vực đó .

Tuy nhiên bạn chỉ mất một vài phút để sửa lỗi này để hiển thị mức nạp điện chính xác .

Bấm Settings > General > Date & Time và kích hoạt mục “Set Automatically.”