Nối 02 máy tính bằng Cable USB

Nối hai máy tính với nhau sử dụng USB-USB Cable để :
  • Truyền số liệu giữa 02 máy tính với nhau ( như cable LapLink) hoặc
  • Dùng như một mạng nhỏ để chia sẻ máy in , kết nối chung Internet

bạn cần có USB-USB Cable ( còn gọi là USB network cable ) , đĩa Driver để cài đặt cho cable này

bản thân trên cable còn có một mạch điện tử nhỏ
 
 
Quá trình cài đặt phần mềm cho USB-USB Cable thì bạn không được cắm hệ thống cable này vào trong máy vi tính
 
1. Chèn đĩa CD phần mềm Driver kèm theo cable trên màn hình xuất hiện lựa chọn cách thức truyền số liệu
 
 
2. Nếu bạn sử dụng như cable LapLink để truyền số liệu cho 02 máy tính thì chọn USB Super Link Adapter --> bấm Next
 
 
3. Chọn Mode như chỉ dẫn --> chương trình sẽ cài hệ thông của Windows
 
4. Tương tự với máy tính thứ hai bạn cũng sẽ làm như vậy .
 
5. Sau khi cài đặt bạn có thể kiểm tra bằng cách bấm chuột phải MyComputer --> chọn Properties --> chọn Hardware --> chọn Device Manager và lúc này bạn sẽ thấy như sau
 
 
6. Để chuyển dữ liệu giữa 02 máy tính sau khi nôi cable vào máy tính , bạn cần chạy chương trình hỗ trợ đi kèm , ví dụ PClinq2 lúc này bạn có thể trao đổi số liệu
 
 
7. Nếu trong mục 1 bạn chọn chế độ USB Visual Network Adapter thì trong Device Manager sẽ hiển thị như sau
 
 
8. Bấm chuột phải MyNetwork Places trên nền màn hình --> chọn Properties --> trong phần Local Area Connection 2 sẽ xuất hiện High Speed USB-USB Network
 
 
9. Để kết nối Internert qua Local Area Connection 2 , bấm đúp Local Area Connection có card mạng nối với Internet và chọn như sau trong phần Internet Connection Sharing
 
 
 
\"\"