Chuyển file giữa iPad với Windows qua mạng Wi-Fi

Bạn có thể dễ dang chuyển các file giữa iPad với những hệ thống PC Windows qua cùng mạng Wi-Fi thông qua phần mềm tiện ích nhỏ hoàn toàn miễn phí đó là File Master.

 

File Master hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo .

Khi mở FileMaster trên iPad bạn sẽ được cung cấp địa chỉ kết nối qua giao thức HTTP

 

\"hinh1\"

 

Ở ví dụ trên là địa chỉ 192.168.33.238:8000

Bây giờ bạn mở bất kì trình duyệt nào trong hệ thống Windows và gõ địa chỉ trên vào thanh địa chỉ của trình duyệt

 

\"hinh2\"

 

Bạn muốn chuyển file từ Windows sang iPad bằng cách chọn Start upload

 

\"hinh3\"