Satya Nadella là xúc tác mà Microsoft thực sự cần

Microsoft đã công bố tên CEO mới của mình đó là Satya Nadella , người đã từng làm cho Microsoft trong 22 năm .

 

Giới phân tích trên thế giới đã đánh giá cao quyết định của Microsoft và cho rằng Nadella , cùng với Bill Gates , hiện đang đóng vai trò như là tư vấn kỹ thuật cho Microsoft , sẽ tạo thành một đội tuyệt vời để hoàn tất việc chuyển đổi sang thiết bị và dịch vụ .

Một nhà phân tích đã nói với Times of India rằng , Nadella thực sự là chất xúc tác để Microsoft cần chuyển sang hướng đi mới .

“Nadella với những thành công không thể phủ nhận trong tổ chức và trong công việc sẽ cùng với những nhân viên của Microsoft theo hướng đi mới . Nadella sẽ là chất xúc tác Microsoft cần để chuyển từ một công ty phần mềm tạp nham thành công ty thiết bị và dịch vụ “.