Samsung chiến thắng vòng cuối cùng trong trận chiến bằng sáng chế với Apple

Năm 2014 , tòa án San Jose đã đưa ra phán quyết yêu cầu Samsung phải trả cho Apple 119.6 triệu USD vì vi phạm ba bằng sáng chế của Apple .

Samsung đã kháng nghị quyết định đó và cuối tuần trước tòa án Mỹ đã lật ngược quyết định trên . Tòa văn của quyết định này có mặt tại đây .

Tòa án Liên bang đã yêu cầu Samsung phải trả cho Apple 98.7 triệu USD vì những vi phạm bằng sáng chế \"bao gồm phần mềm để phát hiện ’cấu trúc’, chẳng hạn như số điện thoại, trong văn bản và biến những cấu thành liên kết.\" . Tuy nhiên Tòa phúc thẩm phán quyết rằng \"Apple thất bại trong việc chứng minh ... rằng các sản phẩm Samsung bị buộc tội sử dụng một ’máy chủ phân tích\" như trước đây chúng ta hiểu từ ngữ này, \"và rằng Samsung do đó không vi phạm các bằng sáng chế.

Hai bằng sáng chế khác đưa ra phiên tòa bao gồm tính năng trượt để mở khóa của iPhone và phần mềm tự động chỉnh sửa cho đúng để tự động sửa lỗi đã gõ trên điện thoại đều bị Tòa Phúc thẩm cho rằng không hợp lệ .

Cuối tháng 12 năm ngoái phiên tòa khác yêu cầu Samsung phải trả cho Apple 548 triệu USD vì những thiệt hại mà Samsung đã vi phạm những bằng sáng chế của Apple .