Qualcomm cắt giảm 15% nhân lực toàn cầu , giảm chi phí tới 1.4 tỉ USD

Qualcomm mới thông báo giảm 15% nhân công làm việc toàn thời gian và cũng giảm đáng kể nhân viên làm việc tạm thời .

 

Cho tới năm ngoái Qualcomm có khoảng 31.300 nhân viên bao gồm cả những người làm việc toàn bộ thời gian và bán thời gian . Đợt cắt giảm lần này 15% sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4.500 người .

Qualcomm cho biết họ đền bù cho nhân việc với số cố phiếu tương đương với 300 triệu USD cho đợt cắt giảm lần này . Nhờ giảm bớt nhân công cho phép họ tiết kiệm 1.4 tỉ USD chi phí .

Trước kia Qualcomm đã có kế hoạch chia tách công ty  nhằm tối đa hóa lợi nhuận và bây giờ kế hoạch này lại đang được xem xét . Có thể Qualcomm chia thành hai công ty  một cho việc kinh doanh sản xuất chip còn công ty  kia cho việc cung cấp những bằng sáng chế .