GPU xuất đi trong Q4/2015 giảm 15% so với năm trước .

JPR (Jon Peddie Research) đã công bố bản báo cáo Market Watch về thị trường GPU trong Q4/2015 .

GPU cho hệ thống  để bàn giảm 9% so với năm trước , GPU cho máy xách tay giảm 17% và tổng thể giảm 14% cho toàn bộ thị trường trong Q4/2015 nhưng lượng GPU xuất đi lại tăng 2.4% so với Quý trước .

JPR nghĩ rằng đó là dấu hiệu phục hồi của thị trường GPU và vượt qua cả mức tăng trưởng của thị trường PC . Trong Q4, lượng PC bán ra tăng 2% so với Q3 nhưng lại vẫn giảm 10.27% so với cùng kì năm trước .

Về từng nhà sản xuất riêng biệt , lượng GPU của AMD xuất đi tăng 5.16% so với Q3 , trong khi đó NVIDIA lại tăng 8.41% , Intel tăng 0.73% . JPR nhận định những Card màn hình rời chiếm 31.28% trong tất cả lượng PC , tăng 1.34% so với Quý trước . Hầu hết việc tăng này đều xuất phát từ chip đồ họa  rời cho máy xách tay , lượng Card màn hình rời bán ra lại giảm 4.87% so với Quý trước .

Dưới đây là bảng đánh giá của JPR .

 

Thị phần Q4 2015

Chênh lệch so với Quý trước

Chênh lệch so với Năm trước

AMD

11.8%

0.3%

-1.9%

Intel

71.6%

-1.2%

0.2%

Nvidia

16.6%

0.9%

1.6%