Dell sẽ trả tiền cho Microsoft với mỗi sản phẩm Android và Chrome OS được bán ra

Microsoft và Dell đã đồng ý về việc cấp phép cho nhau với những sản phẩm trí tuệ của hai bên liên quan tới những thiết bị Android và Chrome OS cũng như thiết bị chơi game Xbox .

Trong điều khoản thỏa thuận sẽ có việc Dell trả tiền hoa hồng cho Microsoft trên mỗi sản phẩm do Dell bán ra dùng hệ điều hành Chrome OS và Android đồng thời Dell cũng sẽ cho phép Xbox sử dụng một số bằng sáng chế của mình .

Microsoft luôn tin rằng Android vi phạm những bằng sáng chế của mình và cho biết nhiều nhà sản xuất thiết bị di động đang không trả tiền vì những vi phạm này . Trước đó Microsoft cũng đã kí kết những điều khoản tương tự với những nhà sản xuất thiết bị mobile lớn như Samsung , LG , HTC ….

Trong năm 2012 , Microsoft tuyên bố khoảng 70% điện thoại Android bán ra tại Mỹ đều có trong điều khoản thỏa thuận với Microsoft .

Trong khi đó , Google đã không hề làm gì để bảo vệ pháp lí cho những công ty đang dùng Android hoặc Chrome OS .