CEO Facebook Mark Zuckerberg nhận lương 1$

Người giàu thứ 22 trên thế giới theo đánh giá của Bloomberg là CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã nhận lương 1$ trong năm 2013 .

 

Tin tức trên có được trong bản báo cáo gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ ngày hôm qua . Mức lương 1$ đã bị giảm đi so với hơn nửa triệu USD hồi năm trước và Zuckerberg đã nhận được . Những người nổi tiếng khác cũng nhận mức lương 1$ đó là Larry Page và Sergey Brin của Google . Điều này có thể thấy tầm ảnh hưởng của CEO trước kia của Apple là Steve Jobs là người đầu tiên nhận lương 1$/năm .

Giá trị cổ phiếu tính theo giá năm ngoái của Zuckerberg lên tới khoảng 27 tỉ USD nên việc không có nửa triệu USD cũng không gây thiệt hại gì lớn . Zuckerberg đã kiếm được 3.3 tỉ USD trong năm 2013 sau khi mua 60 triệu cổ phiếu sau khi đưa 18 triệu cổ phiếu của mình vào mục đích từ thiện .