Carl Icahn từ bỏ đấu tranh đòi quyền kiểm soát Dell

Nhà đầu tư Carl Icahn đã từ bỏ trận chiến giành quyền kiểm soát Dell . Đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài 14 tháng giữa Icahn với nhà sáng lập , Michael Dell , về số phận của Dell .

 

Icahn đã thông báo tin này qua bức thư gửi tới các cổ đông . Trong thư ông cho biết sẽ tiếp tục phản đối các thỏa thuận mà Michael Dell đã đưa ra . Michael Dell cùng với công ty cổ phần tư nhân Silver Lake sẽ trả 25 tỉ USD để mua lại tất cả những cổ phiếu đang lưu hành bên ngoài của Dell với nỗ lực để biến nó trở thành công ty tư nhân .

Điều khoản thỏa thuận đã được sửa đổi sau khi Icahn đề xuất tái cơ cấu vốn của Dell bằng cách mua lại 72% cổ phiếu , trả cổ tức đặc biệt cho các cổ đông và đảm bảo việc mua thêm cổ phiếu một ngày sau đó .

Dell đã thỏa thuận tăng giá mua mỗi cổ phiếu từ 13.65$ lên 13.75$ và đồng ý phát hành cổ tức một lần cho các cổ đông để đổi lấy việc thay đổi cách biểu quyết .

Kế hoạch sửa đổi sẽ được thông báo trong buổi họp đặc biệt diễn ra vào thứ Năm tuần này .