Apple đang kiếm được hàng tỉ USD mỗi năm từ Google

Apple và Google là hai gã khổng lồ về công nghệ .
Apple và Google là hai gã khổng lồ về công nghệ . Họ có thể là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng cả hai đều sẵn sàng gạt ra những sự khác biệt để làm việc cùng với nhau với mục đích thúc đẩy lợi ích kinh doanh của mỗi bên .
Theo nhà phân tích Toni Sacconaghi thì Apple đang kiếm được 3 tỉ USD mỗi năm từ Google để duy trì công cụ tìm kiếm ngầm định của Google trên iPhone và iPad . Sacconaghi đánh giá số liệu trên dựa trên kết quả phân tích thị trường của bên thứ ba về doanh thu mobile hàng năm của Google kết hợp với doanh thu Dịch vụ của Apple và phân chia Chi phí lưu lượng của Google .
Business Insider đã tiết lộ trong năm 2014 Google đã trả cho Apple 1 tỉ USD như là một phần trong thỏa thuận để trả cho 1% lượng tiền họ thu được từ những người dùng iPhone và iPad . Nếu đánh giá trên là đúng có nghĩa là khoản tiền Google trả chiếm tới 5% lợi nhuận hoạt động hàng năm của Apple .