AMD thay đổi CrossFire thành mGPU

AMD đang loại bỏ tên gọi CrossFire và sẽ dùng tên gọi mới là mGPU hoặc Multi-GPU .
AMD đang loại bỏ tên gọi CrossFire và sẽ dùng tên gọi mới là mGPU hoặc Multi-GPU .
Khái niệm CrossFire là Card màn hình của AMD có khả năng liên kết với Card màn hình khác trong cùng hệ thống  . Tên gọi này đã tồn tại từ rất lâu trước cả khi AMD mua lại ATI . CrossFire đã không được dùng trong driver Radeon 17.9.2 .
Tên gọi CrossFire khiến cho người dùng tưởng tượng đó là hai Card màn hình liên kết lại với nhau nhưng điều đó không phải hoàn toàn chính xác . Nó có khả năng liên kết nhiều Card màn hình lại với nhau trong cùng hệ thống  .
Theo AMD “ CrossFire không được đề cập bởi vì nó dùng cho tới những ứng dụng DirectX 11 . Trong DirectX 12 nó không hoàn toàn đúng nữa nên chuyển sang dùng khái niệm Multi-GPU hay mGPU” .